Няма спасение от глутницата

В природата въл­ците оцеляват, като се обединяват в глут­ница. И попадне ли жер­т­вата в капана на обръча, спасение за нея няма. Помис­лис­лих си за тази невероятна рожба на природата, как­вато е глут­ницата, след като дър­жавата вместо да брани, е готова да подари на хищ­ниците Пирин планина, която е под защитата на ЮНЕСКО. По времето на премиера-цар бе сложено началото и на раз­г­раб­ването на Пирин. Кон­цесионен договор даде правото на фирма да стопанисва почти за без пари за 30 години най-апетитната хапка от комит­с­ката планина. И тогава в Бан­ско се започ­наха вар­вар­ски строежи около този дотогава дев­с­т­вен планин­ски градец, който днес се превърна в мър­тъв мегаполис. Дър­жавата обаче си замълча за това безумно зас­т­рояване, като обяви, че не се меси в работата на общин­с­ката власт. Същата тази власт години наред рони сълзи за кон­цесионера, зад когото вече не се знае кой стои, че не може да извозва скиорите до планината, защото имало само един лифт. И се започ­наха едни протести в защита на кон­цесионера, че даже и Цветан Цветанов и Цецка Цачева взеха активно учас­тие. Властта обаче остана глуха за нап­равените от кон­цесионера нарушения, сред които бе и фрапиращия факт, че вместо раз­решените 99,55 ха, взел че зас­т­роил 158 ха. И за да узаконят нарушенията на кон­цесионера, било решено да се нап­равят промени в договора. Цялата тази история „раз­люти” премиера Бойко Борисов, който уж раз­маха пръст на своите хора, че бър­зат, без да „има кон­сен­сус” по въп­роса, но отк­рито заяви, че е за втори лифт над Бан­ско. Зад това негово желание зас­танаха минис­три, общинари, екс­перти, даже и видни спор­тисти, а в днешно време как­вото не е казал Бойко, то не е станало. И ще стане, въп­реки че Пирин планина не му е бащиния, а е общонародно богат­с­т­вото, което дър­жавата е задъл­жена да пази от озверели вълци.

Петър ХАДЖИЕВ