Гласят Конте за треньор на Нидерландия

Гласят Конте за треньор на Нидерландия

Според инфор­мирани източ­ници вече са проведени раз­говори с Конте, но специалис­тът не бърза с отговора си, тъй като пред­почита да получи добро пред­ложение от клубен отбор.