Ивет Лалова: Правя нещата, докато ми носят удоволствие и щастие

Ивет Лалова: Правя нещата, докато ми носят удоволствие и щастие

Една от емб­лемите в бъл­гар­с­кия спорт — Ивет Лалова, ще учас­тва за пети път на олим­пийски игри в леката атлетика. И макар да е спечелила квоти в две от дис­цип­лините, тя ще ни пред­с­тавя само в спринта на 200 метра.

През пос­лед­ните години Ивет наб­легна в своята под­готовка и учас­тия именно в бягането на половин обиколка.

Отивам, изпъл­нена с оптимизъм. Надявам се да бъда здрава и да покажа най-доброто от себе си, както е било винаги досега. Знам, че ще бъде много трудно. Всеки ден научаваме нови и нови неща, които правят нашето пребиваване и учас­т­ване в Токио много трудно“, сподели пред “Нова телевизия“ спор­тис­т­ката.