Тайбе Юсеин до Лука Модрич и Джокович в анкетата на БТА Спортист на Балканите

Светов­ната и европейска шам­пионка по борба Тайбе Юсеин попадна в десет­ката на най-добрите в 46-ото издание на анкетата на БТА “Спор­тист на Бал­каните“ за 2018 година. В традицион­ното допит­ване учас­т­ваха национал­ните аген­ции на страните от региона — БТА (Бъл­гария), АНА-МПА (Гър­ция), АДЖЕР­П­РЕС (Румъния), Анадол­ска Аген­ция (Тур­ция), ТАНЮГ (Сър­бия), МИНА (Черна гора), МИА (Македония), ХИНА (Хър­ватия), ФЕНА (Босна и Хер­цеговина) и АТА (Албания).

Юсеин не допусна нито една загуба през сезона в категория до 62 килог­рама. Тя е един­с­т­вената пред­с­тавителка на Бъл­гария в Топ 10.

В десет­ката влязоха още сър­бите Новак Джокович (тенис) и Тияна Бош­кович (волей­бол), хър­ватите Лука Мод­рич (фут­бол), Марин Чилич (тенис) и Сан­дра Пер­кович (лека атлетика), гър­ците Елеф­териос Пет­руниас (спор­тна гим­нас­тика) и Катерина Стефаниди (лека атлетика), тур­чинът Рамил Гулиев (лека атлетика) и румън­ката Симона Халеп (тенис).

Общо 28 спор­тисти получиха гласове в анкетата през тази година, като от бъл­гарите беше посочена също така и европейс­ката шам­пионка и световна вицешам­пионка по бокс в категория до 54 килог­рама Стойка Пет­рова. Победителят и резул­татите в анкетата ще бъдат обявени през след­ващата сед­мица.