Тежък жребий за България по пътя към Евро 2021

Тежък жребий за България по пътя към Евро 2021

Младежките ни футболни национали в една група със Сърбия, Полша, Русия, Латвия и Естония

Младеж­кият ни национален отбор попадна в изк­лючително теж­ката група 5 на квалификациите за пред­с­тоящото 23-то издание на европейс­ките фут­болни финали. Жребият в Нион отреди младите “лъвове“ да премерят сили с връс­т­ниците си от Сър­бия, Полша, Русия, Лат­вия и Естония. Двубоите във всяка една от деветте пред­варителни групи ще се със­тоят между март 2019 г. и октом­ври 2020 г., като окон­чател­ната прог­рама ще стане ясна по-късно след кон­сул­тациите между пред­с­тавители на всеки един от отборите.

Финалите на Евро 2021 за първи път ще се със­тоят в две дър­жави — Унгария и Словения, които се класират за пър­вен­с­т­вото по право като домакини. Победителите във всяка група ще спечелят дирек­тни визи за финалите. Осемте отбора с най-добри показатели сред вторите в край­ното класиране на деветте групи ще се класират за плейофите, които ще се със­тоят между 9 и 17 ноем­ври 2020 г. Активът им срещу пос­лед­ния тим в групата няма да се взима пред­вид при изчис­ляване на показателите.

Финалите на европейс­кото пър­вен­с­тво за младежи ще се играят през юни 2021.

Припом­няме, че в момента младеж­ките ни национали нямат селек­ционер след раз­дялата с Антони Здрав­ков, който е начело на Лудогорец. Очаква се Алек­сан­дър Димит­ров да оглави младеж­кия национален отбор до 21 години.