Рекорден брой гимнастички на Световната купа в София

Рекор­ден брой гим­нас­тички ще учас­т­ват на Светов­ната купа по художес­т­вена гим­нас­тика в София, която ще се проведе от 30 март до 1 април в столич­ната зала “Арена Армеец“. 57 грации от 34 дър­жави са заявили учас­тие в над­п­реварата, като сред тях са почти всички звезди от световни елит в този спорт. И тази година Бъл­гария е една от четирите страни, които организира тур­нир от най-висок ранг през сезона, като наг­рад­ният фонд е 29 500 швей­цар­ски франка.

Очаква ни много тежка битка – и Италия, и Украйна са абсолютни фаворити за медал. Испания както ги нямаше на кар­тата три години, се бориха за медал на Олим­пиадата в Рио. И сега отново набират сила. Пред­с­тои ни трудна и тежка битка. Ние сме с най-силната прог­рама, просто трябва да я изиг­раем без грешка, което изис­ква кон­цен­т­рация и много работа“, комен­тира шеф­ката на федерацията Илиана Раева каква ще бъде бор­бата за отличията при ансам­б­лите.

В индивидуал­ната над­п­ревара Бъл­гария ще бъде пред­с­тавена от Кат­рин Тасева и Боряна Калейн. „Невяна Владинова е в много добро със­тояние с оглед теж­ката травма, която имаше. Тя тренира на много сериозни обороти и нашите планове са евен­туално да учас­тва на Светов­ната купа в Песаро. Видяхте какъв фурор нап­рави и Кат­рин Тасева, и Боряна Калейн. Дори и Петя Борисова, която вече не е тол­кова щас­т­лива, че е взела само брон­зов медал в Киев. Миналата година беше щас­тие всеки медал, а сега вече не сме доволни. Нещата са добре, само децата да са живи и здрави“, допълни още Илиана Раева.