Бронз за Пандова на Европейското по щанги

Бронз за Пандова на Европейското по щанги

Бъл­гария започна с бронз учас­тието си на европейс­кото пър­вен­с­тво за 20 и 23-годишни младежи и девойки в албан­с­кия град Дуръс. При 23-годишните в кат. 48 кг Даниела Пан­дова се класира трета в двубоя със 160 кг. Бъл­гар­ката изх­върли 72 кг, след което изт­ласка 88, като не успя в третия опит на 94, което щеше да й донесе сребро. Шам­пион­ката Моника Чен­гери от Румъния победи с двубой 176 кг.

Пан­дова е пред­с­тавителка на школата в Сливен с треньор прочутия в близ­кото минало щан­гист Сев­далин Мин­чев.

Другият ни пред­с­тавител в тази въз­рас­това група Асен Асенов остана шести в край­ното класиране на кат. 56 кг с общ резул­тат 227 кг.

При 20-годишните Надежда Мей се нареди осма в кат. 48 кг с двубой 143 кг, а шам­пионка е Алесан­дра Паляро от Италия със 160.

При юношите в по-малката въз­рас­това група Ангел Русев събра двубой 228 кг за шес­тото място в кат. 56 кг. Асенов и Мей и Русев тренират при Кръс­тина и Радос­лав Атанасови в Русе.