Шефът на бокса остава още 3 месеца

Президен­тът на Меж­дународ­ната асоциация по бокс (АИБА) Чин-Куо Ву ще продължи да заема поста си и след вота на недоверие от членовете на Изпъл­кома до нас­роч­ването на нови избори, което трябва да стане в след­ващите три месеца. Това съобщи на среща с жур­налисти вицеп­резиден­тът на АИБА-италианецът Франко Фал­чинели.

По време на заседанието на Изпъл­нител­ния комитет 13 негови члена гласуваха вот на недоверие към 70-годишния Чин Куо-У от Тай­ван.

“У ще управ­лява АИБА до нас­роч­ването на след­ващия кон­г­рес. Той има право на това съоб­разно нашите нор­мативни документи. В течение на след­ващите три месеца ние ще нас­рочим нашето съб­рание по въп­роса с избора на новия президент. Освен това имаме сериозни финан­сови проб­леми, както и други въп­роси за решаване“, уточни Фал­чинели.

Чин-Куо Ву ръководи светов­ния аматьор­ски бокс от 2006-а година, когато замени на поста пакис­танеца Ануар Чоудри. Тихият прев­рат идва след като инвес­титори поис­каха погасяване заеми от близо 30 млн.. долара, а друг инвес­титор си иска близо 20 млн. долара. АИБА дължи и 1 млн. долара по съдебни дела заведени от бивши служители.