Тихомир Иванов втори на Диамантената лига

Тихомир Иванов втори на Диамантената лига

Мирела Демирева остана без покрит норматив за световното

Най-добрият бъл­гар­ски със­тезател в скока на височина при мъжете в момента Тихомир Иванов записа първи подиум на тур­нир от Диаман­тената лига.

23-годишният плевен­чанин раз­дели второто място в Рабат (Мароко) със светов­ния шам­пион в зала и европейски на отк­рито за 2016 г. Джан­марко Там­бери (Ит) и с олим­пийс­кия медалист Роби Грабарц (Влб). Тримата завър­шиха над­п­реварата с по 2.27 метра, преодоляни от втори опит.

Въз­питаникът на Георги Гетов започна със­тезанието от 2.23 м, с които също се справи от втория път. След като преодоля 2.27 м, Иванов вдигна лет­вата и на 2.29 м, но след три фаула на тази височина прик­лючи учас­тието си в Мароко.

Победител в Рабат стана украинецът Анд­рий Проценко с 2.29 м. Габ­риела Пет­рова се класира на пето място в дис­цип­лината троен скок на със­тезанието от Диаман­тената лига. Пет­рова пос­тигна 14.11 м, като остана само на 8 сан­тиметра от лич­ното си пос­тижение за сезона. Победителка стана олим­пийс­ката шам­пионка от Рио 2016 Катерине Ибар­гуен (Кол) с 14.51 м.

Сребър­ната олим­пийска медалис­тка от Рио де Жанейро Мирела Демирева завърши на второ място в скока на височина на Бал­каниадата в Нови Пазар (Сър). Демирева регис­т­рира резул­тат от 1.88 м и остана без пок­рит нор­матив за учас­тие на Светов­ното пър­вен­с­тво в Лон­дон през след­ващия месец. Стан­дар­тът за квота за със­тезанията в британ­с­ката столица е 1.94 м.

Бал­кан­ска шам­пионка със 1.91 м стана Татяна Гусин (Гър). Ветеран­така Венелина Венева.-Матеева завърши чет­върта с 1.80 м.

Бъл­гария записа актив от три титли и общо 12 медала на Бал­каниадата. Шам­пиони станаха Мом­чил Караилиев (троен скок), Митко Ценов (1500 м) и Йоло Николов (5000 м).