Александър Димитров пое Локомотив (ГО)

Александър Димитров пое Локомотив (ГО)

40-годишният треньор се закани да затяга дисциплината в отбора

Алек­сан­дър Димит­ров официално пое Локомотив (Горна Оряховица). Специалис­тът беше пред­с­тавен от новия шеф в клуба Ивайло Йор­данов. Бив­шият нас­тав­ник на Берое и национал­ните юношески отбори до 17 и 19 години под­писа договор до месец май 2018 година.

Най-значимият успех на младия специалист е учас­тието на европейски финали с юношите ни до 19 години, което е пос­лед­ният ни по-значим успех на някоя от национал­ните фор­мации на Бъл­гария.

Помощ­ници на Димит­ров ще бъдат Владимир Манол­ков и Милчо Сир­мов. „Пър­вото, което ще нап­равя, е да затегна дис­цип­лината, защото се говори за раз­ног­ласия между бъл­гари и чуж­денци в отбора. Локомотив се нуж­дае от по-добър колек­тив, по-добра организация и дис­цип­лина. Засега нови попъл­нения не се пред­виж­дат. Оптимист съм за бъдещето на отбора, ако не бях, нямаше да приема предиз­викател­с­т­вото“, комен­тира Алек­сан­дър Димит­ров.

Локомотив е в много тежка ситуация, но ще нап­равим всичко въз­можно да го извадим от това положение. За мен това е предиз­викател­с­тво, знам, че работата на треньорите се определя от резул­татите на отбора“, допълни новият нас­тав­ник.

“Нямаме време за големи промени преди мача със Славия. По време на паузата преди плейофите ще опитаме да поработим върху так­тичес­ката под­готовка. Както и да градим психика на победители у играчите. Съжалявам, че не можем да пол­з­ваме един креативен халф като Симеон Мечев, който израсна много през пос­лед­ния сезон и щеше да е полезен за отбора. Надявам се Бен Отман да бъде този организатор на играта, който ни трябва“, каза 40-годишният Димит­ров.