Желязната дисциплина в Барса - ето защо отборът е №1 в света

Каталун­с­кият вес­т­ник „Спорт” пуб­ликува детайли от дис­цип­линар­ния правил­ник в отбора на Бар­селона, отнасящ се за глобите за закъс­нения, които биват налагани на фут­болис­тите. Ако някой от играчите на Луис Енрике прис­тигне по-късно от определеното за занимание време, той ще плати 200 евро. Това важи за пър­вия път. При второ закъс­нение за тренировка глобата скача на 400 евро, а при всяко след­ващо сумата се умножава по две — 800, 1600, 3200 и т.н. По прин­цип със­тезателите са задъл­жени да бъдат на базата един час преди началото на заниманието.

Ситуацията е сходна и по отношение на мачовете, като тя се прилага само за домакин­с­т­вата, тъй като тогава фут­болис­тите не са на лагер, а си спят под домовете. Ако примерно Барса има двубой от 20,30 часа, фут­болис­тите трябва да са на “Камп Ноу“ най-късно в 19 часа. Минута закъс­нение и следва глоба. Но тук финан­совите параметри са по-солени. Пър­вото закъс­нение за среща “струва“ 400 евро, но при втория случай няма удвояване, както е при трениров­ките, а нап­раво умножаване по четири — 1600 евро.

На върха по отношение на закъс­ненията без кон­курен­ция е Жерар Пике. Само от началото на този сезон защит­никът вече е нат­рупал глоби за 6200 евро. Втори е Ней­мар с 1200 евро. Когато съб­раната от сан­к­ции сума над­х­върли 10 000 евро, капитаните на отбора и треньорът решават какво да правят с нея. Обик­новено тя отива за вечери или друг вид почер­пки. Въп­рос­ните капитани, които по ред на ранг са Анд­рес Иниеста, Лионел Меси, Сер­хио Бус­кетс и Хавиер Мас­черано, защитават напълно реномето си на пълни професионалисти, като нямат нито една глоба до момента.