Радослав Янков: Тренирам в чужбина, у нас няма условия

Носителят на СК по сноуборд се надява в България да оценят подобаващо постижението му

Радос­лав Янков, който спечели Светов­ната купа по сноуборд в паралел­ните дис­цип­лини сподели в ефира на Нова телевизия, че в Бъл­гария няма условия и тренира предимно в чуж­бина.

От 8-годишен се занимавам с този спорт. Това правя цял живот. Предимно тренираме в чуж­бина, в Бъл­гария нямаме условия. Под­гот­вяме се главно в Авс­т­рия. У нас няма условия. В Словения национал­ният отбор може да тренира на зат­ворена специална писта. Тук, във Вин­тер­берг, от миналата година всичко е променено. В Бъл­гария не можем да бъдем отделени вст­рани и да тренираме нор­мално.“, каза Янков.

Минис­тер­с­т­вото отделя някакви сред­с­тва, но аз не съм запоз­нат. Повечето сред­с­тва идват от Бфски, които ни осигуряват екипировка, със­тезания. Спор­тът е професионал­ното ми занимание. Родителите ми ме запалиха и ме записаха в отбора в Чепеларе. Оттогава тренирам само това.”, добави бъл­гар­с­кият сноубор­дист.

Успехът на Радос­лав Янков е феноменален. 26-годишният чепеларец остана недос­тижим в ком­п­лек­с­ното класиране за СК и се превърна в истин­ска сен­зация в света на сноуборда. В пос­лед­ния старт за сезона във Вин­тер­берг Янков спечели необ­ходимите му точки, за да триум­фира с Големия крис­тален глобус.

Успехът на Радос­лав Янков е без еквивалент в съв­ремен­ната история на бъл­гар­с­ките зимни спор­тове.

“Изк­лючително съм радос­тен, тъй като знаете откъде за мен започна сезона и сега в момента къде съм. Много съм доволен от това, което свър­ших“, каза шам­пионът секунди, след като получи Светов­ната купа. “Надявам се Бъл­гария да оцени пос­тижението ми”, добави Янков.