Тръмп обяви, че срещата му с Ердоган е била “чудесна и много продуктивна”

Тръмп обяви, че срещата му с Ердоган е била “чудесна и много продуктивна”

Турция и САЩ ще могат заедно да победят “Ислямска държава“

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговата среща в Белия дом с тур­с­кия му колега Реджеп Ердоган е била “чудесна и много продук­тивна“, предаде Рой­терс.

“Голям фен съм на тур­с­кия президент“, увери Тръмп и добави: “Тур­ция, както всички знаят, е важен съюз­ник в НАТО“.

Тръмп определи купуването от Тур­ция на руски сис­теми за противоракетна отб­рана С-400 като “сериозно предиз­викател­с­тво“. В същото време той изрази увереност, че проб­лемът може да бъде решен.

С Ердоган сме “много добри приятели“, увери Тръмп, но в същото време призна, че на срещата двамата не са успели да решат проб­лем, който обтегна сериозно отношенията между страните, съюз­ници от НАТО.

Решението на Тур­ция да купи рус­ките С-400 е тол­кова сериозна зап­лаха за сигур­ността на НАТО, че САЩ преус­тановиха ней­ното учас­тие в многонационална прог­рама за изт­ребителите Ф-35.

Анкара е критикувана още в американ­с­кия Кон­г­рес заради офан­зивата си в Северна Сирия.

Тръмп привет­с­тва, по думите му, продъл­жаващото спаз­ване на споразумението за прек­ратяване на огъня в Североиз­точна Сирия, сключено в средата на октом­ври.

Ердоган допусна, че в срок от 6 месеца до 2 години Тур­ция може да върне около 1 млн. бежанци, които сега се намират на нейна територия, в северна зона в Северна Сирия.

АП отбелязва, че тур­с­кото правител­с­тво се надява да пресели около 2 млн. от общо 3,6-те млн. сирийски бежанци, които страната прие.

Ердоган изрази надежда да бъдат прив­лечени меж­дународни донори, които да помог­нат. Тръмп каза, че Европа трябва да плати голяма част от цената за грижите за сирийс­ките бежанци. Ердоган изрази увереност, че Тур­ция и САЩ може заедно да победят групиров­ката “Ислям­ска дър­жава“ (ИД).