ООН има нужда от 4 млрд. долара, за хуманитарна помощ за Йемен

ООН има нужда от 4 млрд. долара, за хуманитарна помощ за Йемен

ООН съобщи, че има нужда от 4 млрд. долара, за да дос­тави през 2019 г. хуманитарна помощ на около 20 млн. йеменци или 70 на сто от населението на опус­тошения от вой­ната Йемен, предаде АФП. Всяка година необ­ходимата сума за хуманитарна помощ за Йемен се увеличава с един милиард долара, каза пред жур­налисти зам.-генералният сек­ретар на ООН по хуманитар­ните въп­роси Марк Лоукок. По инициатива на Швеция, Швей­цария и ООН, на 26 фев­руари в Женева е нас­рочена кон­ферен­ция на дарители, добави той.

20 млн. йеменци са гладни, а 250 000 са изп­равени пред катас­т­рофа за първи път от началото на вой­ната, продължи Лоукок, който неот­давна се върна от Йемен. Той каза, че тези хора са дос­тиг­нали фаза 5 — най-високата по глобал­ната скала за класификация на лип­сата на храна и недох­ран­ване, което означава, че хората са зас­т­рашени от гладна смърт. Тези хора са в четири провин­ции, където бушува кон­ф­лик­тът — Таиз, Саада, Хаджа и Ходейда. Един­с­т­вената друга страна, където има население във фаза 5, е Южен Судан, каза Лоукок.

Пет неща са необ­ходими, за да се пос­тави ситуацията под кон­т­рол, каза зам.-генералният сек­ретар на ООН: спиране на боевете, особено около важ­ното прис­танище Ходейда; вдигане на ограниченията над дей­ността на хуманитар­ните организации и над вноса на горива; стабилизиране на икономиката; осигуряване на финан­сиране за хуманитар­ната помощ; нап­редък в преговорите между правител­с­т­вото и бун­тов­ниците хуси под егидата на ООН.