Прекаляването със сладки превръща децата в побойници и алкохолици

Прекаляването със сладки превръща децата в побойници и алкохолици

Прекаляването със сладки храни и напитки пред­раз­полага децата към прояви на насилие, увеличава желанието им да пият алкохол и да пушат, съобщи в. “Дейли мейл“.

Най-вредни за тях са енер­гий­ните напитки, защото съдър­жат също кофеин и други химикали, предаде БТА.

Учени от универ­ситета “Бар Илан“ в Израел анализираха предишни изс­лед­вания, нап­равени в 25 европейски дър­жави и Канада със 137 284 деца на въз­раст 11, 13 или 15 години.

Те срав­ниха кон­сумацията им на захар със съоб­щените случаи на сбиване, тор­моз на други деца, тютюнопушене или напиване. Резул­татите им показ­ват “силна и пос­ледователна връзка“ между захарта и лошото поведение.

Едно от изс­лед­ванията установява, че децата, приемащи много захар и енер­гийни напитки, над 3 пъти по-често, тор­мозят най-много връс­т­ниците си.

Друго проуч­ване раз­к­рива, че голямото количес­тво захар пред­раз­полага децата 2 пъти повече към сбивания и напиване.

Енер­гий­ните напитки са още по-вредни от шоколада и бон­боните заради съдър­жащия се в тях кофеин.

Децата на въз­раст от 4 до 6 години не трябва да кон­сумират повече от 19 г захар дневно. При 7– до 10-годишните препоръката е до 24 г захар, а за над 11-годишните количес­т­вото е до 30 г.

Популяр­ните десерти и напитки като кока-кола съдър­жат твърде много захар. В кенче кола тя е 35 г, кол­кото е и в десер­тче “Марс“.