Бразилците гласуваха на избори за президент, парламент и губернатори

Бразилците гласуваха на избори за президент, парламент и губернатори

147 млн. бразилци гласуваха вчера за президент, пар­ламент и губер­натори, предаде АФП. Гласуването е задъл­жително за хората от 18 до 70 г. и по избор за навър­шилите 16 г., тези над 70 г. и за нег­рамот­ните.

Вотът трябва да определи кой ще е новият президент на Бразилия и прием­ник на сегаш­ния дър­жавен глава Мишел Темер. Основ­ните претен­денти за президен­т­с­кия пост са бив­шият военен Жаир Бол­сонаро, за когото се очаква да гласуват около 32 % от избирателите, и кан­дидатът на левицата Фер­нандо Адад (с прог­нозен резул­тат от 22 % от гласовете). Освен за президент бразил­ците гласуваха за губер­натори на 27-те щата на страната, за членове на дол­ната камара на пар­ламента и за 2/3 от мес­тата в 81-членния Сенат.

Втори тур на президен­т­с­ките избори и на изборите за губер­натори ще се проведе на 28 октом­ври в случай, че никой от кан­дидатите не събере абсолютно мнозин­с­тво.

Излежаващият присъда бивш президент на Бразилия Лула да Силва призова сънарод­ниците си да се явят пред урните и да гласуват за Фер­нандо Адад, кан­дидата за президент на Пар­тията на трудещите се (ПТ). “От всички пар­тии, ПТ има най-много опит в успеш­ното управ­ление на Бразилия“, написа Лула в писмо, пуб­ликувано в събота. “Урната не е място за омраза, а за надежда. Изберете Адад за президент. Лула е Адад“, добави той. Лула е най-популярният политик в Бразилия, но не може да учас­тва в изборите, тъй като бе осъден на 12 години зат­вор за коруп­ция. Адад бе номиниран за кан­дидат на пар­тията преди едва 4 сед­мици, след като съдът пот­върди заб­раната за Лула да учас­тва във вота.