Говорителят на Кремъл: Отношението на ЕС към нас е агресивно

Говорителят на Кремъл: Отношението на ЕС към нас е агресивно

Тръмп щял да обяви в понеделник изгонването на десетки руски дипломати

Русия определи като “агресивно“ отношението на дър­жавите от ЕС към нея във връзка със случая “Скрипал“, съоб­щава БНР. “Раз­бира се, да имаме тол­кова неп­ред­с­казуеми и агресивно нас­т­роени пар­т­ньори съз­дава за нас голямо неудоб­с­тво. Това обаче е дейс­т­вител­ността, в която трябва да живеем. Раз­бира се, ние трябва да изразим нашите позиции в Европа без никакво забавяне“, заяви говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков, цитиран от рус­ките медии.

Мос­ква отх­върля категорично всякаква съп­ричас­т­ност към отравянето на бив­шия двоен агент Сер­гей Скрипал, който е в бол­ница в критично със­тояние, след като бе напад­нат с нер­в­нопаралитичен газ в анг­лийс­кия град Сол­з­бъри. На срещата си тази сед­мица лидерите на ЕС съюз се съг­ласиха със становището на Великоб­ритания, че е много вероятно Русия да стои зад покушението, и отзоваха пос­ланика на ЕС от Мос­ква. По този повод рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров обвини Лон­дон, че тласка съюз­ниците си към кон­ф­рон­тация. Британ­с­ките власти се стремят трес­каво да накарат съюз­ниците си да вземат мерки, целящи кон­ф­рон­тация с Мос­ква след отравянето на бив­шия руски шпионин Сер­гей Скрипал във Великоб­ритания, каза Лав­ров. Всяка страна трябва сама да взема решение за служ­бата на дип­ломатите си в Русия въз основа на соб­с­т­веното си раз­биране за дос­тойн­с­тво. “Все още не виж­даме факти, а лип­сата им ни кара да мис­лим, че всичко това е само една провокация“.

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп се готви да изгони десетки руски дип­ломати от страната в отговор на отравянето с нер­в­нопаралитично вещес­тво във Великоб­ритания на бив­шия двоен агент Сер­гей Скрипал, съобщи в събота аген­ция Блум­бърг, като се позовава на двама души, запоз­нати с въп­роса. Тръмп се е съг­ласил с препоръките на съвет­ниците си и екс­пул­сирането на рус­ките дип­ломати вероятно ще бъде оповес­тено днес, като се посочва, че то може да не е окон­чателно. Тръмп бил готов да дейс­тва, но искал преди това да е сигурен, че и съюз­ниците ще пред­п­риемат подобни мерки срещу Русия.