Испанският Върховен съд разпореди арест за двама каталунски активисти

Испанският Върховен съд разпореди арест за двама каталунски активисти

Кметицата на Барселона призова лидерите да се откажат от обявяването на независимост

Испан­с­кият Вър­ховен съд раз­пореди в понедел­ник вечерта пред­варителен арест за Жорди Куишарт и Жорди Сан­чес, докато срещу тях се води раз­с­лед­ване за противодър­жавна дей­ност. Те са ръководители на под­к­репящите независимостта на Каталуния организации “Каталун­ско на национално съб­рание“ и “Омниум кул­турал“, предаде АП.

Арес­туването на каталун­ски активисти е въп­рос на правосъдие, а не политически въп­рос, заяви вчера испан­с­кият минис­тър на правосъдието Рафаел Катала.Това са пър­вите арести на високопос­тавени лица, под­к­репящи отцеп­ването на Каталуния от Испания, откакто на 1 октом­ври беше произ­веден заб­ранен от испан­с­ките власти референ­дум за независимост. “Това не са политически зат­вор­ници, защото пос­танов­лението за арест беше свър­зано с прес­тъп­ление“, каза Катала. По-рано премиерът на Каталуния Кар­лес Пуч­демон нарече “много лоша новина“ арес­туването на двамата каталун­ски сепаратис­тки лидери.

Кметицата на Бар­селона Ада Колау призова сепаратис­т­ките каталун­ски лидери да се откажат от еднос­т­ранна дек­ларация за независимост и заяви, че обс­танов­ката на несигур­ност вреди на всички. “Преди да се намери окон­чателно решение, може да се започне стабилен диалог и с тази цел трябва да се откажем от еднос­т­ран­ната дек­ларация вед­нъж и завинаги“, заяви кметицата. “От друга страна, трябва бъдат прек­ратени мер­ките за пос­тавяне (на автоном­ната област) под кон­т­рол, които цен­т­рал­ното правител­с­тво вече взе в Каталуния“.

Ескалацията на нап­режението доведе и до социално нап­режение, заяви Колау. Откакто започна кризата, Бар­селона отбеляза спад на притока на туристи и десетки пред­п­риятия премес­тиха офисите си извън Каталуния.