61-годишната кипърка Стела Кириакидис става третата жена начело на ПАСЕ

61-годишната кипърка Стела Кириакидис става третата жена начело на ПАСЕ

Кипър­ката Стела Кириакидис от Европейс­ката народна пар­тия (ЕНП) бе изб­рана за пред­седател на Пар­ламен­тар­ната асам­б­лея на Съвета на Европа (ПАСЕ) след остав­ката на ней­ния съпар­тиец — испанеца Педро Аграмунт на 6 октом­ври, съобщи от Страс­бург прес­цен­търът на ПАСЕ, цитиран от БТА.

Кириакидис бе изб­рана с голямо мнозин­с­тво пред другия кан­дидат, литовеца Емануелис Жин­гарис в трети тур на гласуване.

Стела Кириакидис ще остане на поста до отк­риването на след­ващата редовна сесия в Страс­бург, която ще протече от 22 до 26 януари 2018 г.

Кириакидис е работила е в кипър­с­кото минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването, където е отговаряла за детско-юношеската психиат­рия от 1979 до 2006 г.

Става депутат в кипър­с­кия пар­ламент през 2006 г. Там тя е член на комисиите по здравни въп­роси и по вън­шни и европейски въп­роси.

61-годишната Стела Кириакидис става 30-ият пред­седател на ПАСЕ от основаването на организацията през 1949 г. Тя е пър­вият кипърец и третата жена на тази длъж­ност в ПАСЕ.

На 6 октом­ври Педро Аграмунт подаде оставка, три дни преди пред­видено в ПАСЕ гласуване за неговото отс­т­раняване заради спорно пътуване в коман­дировка до Сирия.

Аграмунт посети Сирия на 20 и на 21 март по покана на пред­седател­ката на сирийс­кия пар­ламент Хадия Халаф Абас. Тогава с него имаше още пред­с­тавители на ПАСЕ, както и депутати от рус­кия пар­ламент.

При тази визита Аграмунт се срещна със сирийс­кия президент Башар ал Асад.