Ердоган потвърди подкрепата на Турция за Катар в спора му с арабските съседи

Ердоган потвърди подкрепата на Турция за Катар в спора му с арабските съседи

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган пот­върди под­к­репата на страната си за Катар в спора му с 4 други араб­ски дър­жави, предаде Рой­терс.

В интервю за френ­с­ката телевизия “Франс 24” Ердоган определи исканията на Саудит­ска Арабия, Обединените араб­ски емир­с­тва, Бах­рейн и Египет към мал­кото, но богато и влиятелно емир­с­тво като неп­рием­ливи. Тях­ното изпъл­нение би било рав­ноз­начно на отказ от суверенитет, под­черта той.

Четирите страни обвиниха Катар, че под­к­репя тероризма и се е сближил с регионал­ния им съпер­ник Иран, и прекъс­наха дип­ломатичес­ките и икономичес­ките си връзки с него. Емир­с­т­вото отх­върли тези обвинения и не изпъл­нява 13-те искания на своите араб­ски съседи.

На среща в Кайро зав­чера минис­т­рите на вън­ш­ните работи на четирите дър­жави се въз­дър­жаха от налагане на нови сан­к­ции срещу Катар. Те обаче изразиха разочарование от факта, че той не изпъл­нява тех­ните искания, въп­реки изтичането на пос­тавения краен срок.

Сред 13-те условия е Катар да се откаже от споразумението, в съот­вет­с­т­вие с което Тур­ция под­държа военна база на негова територия.

В интер­вюто Ердоган отп­рави нападки и по адрес на САЩ. Въоръжаването на терорис­тични, според него, кюр­д­ски милиции ще има обратен на тър­сения ефект и САЩ няма да могат да изземат теж­ките оръжия, които са дос­тавили на тези групи, предуп­реди той.

Ердоган даде да се раз­бере, че страната му е готова да проведе сухопътни военни операции срещу кюр­д­с­ките сили в Северна Сирия, ако се почув­с­тва зап­лашена. Той каза, че ще обсъди след­ващите стъпки с рус­кия си колега Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 в Хам­бург