Инвеститори обещали 10,7 млрд. долара за проекти в Египет

Инвес­титори са обещали 10,7 млрд. долара за проекти в Египет на втория ден на меж­дународ­ната икономическа кон­ферен­ция за прив­личане на инвес­тиции в египет­с­ката икономика в курорта Шарм ел Шейх, съоб­щиха организаторите, цитирани от АФП.

Трид­нев­ният форум има за цел да покаже на света, че Египет отново е отворен за биз­неса, за да прив­лече инвес­титори след четири години нес­табил­ност и сът­ресения, пос­лед­вали въс­танието от “араб­с­ката пролет“ през 2011 г., при което беше свален дъл­гогодиш­ният едноличен ръководител на страната Хосни Мубарак.

Споразуменията включ­ват договор за 6,5 млрд. долара между египет­с­ката група Орас­ком и Меж­дународ­ната ком­пания за пет­ролни инвес­тиции, соб­с­т­веност на Абу Даби, за изг­раж­дане на ТЕЦ на въг­лища за период от пет години.