Терористите си направили затвор в Сирия като американския в Гуантанамо

Терористите си направили затвор в Сирия като американския в Гуантанамо

Терорис­тич­ната организация „Ислям­ска дър­жава“ e съз­дала в Сирия затвор,подобен на американ­с­кия лагер Гуан­танамо. В него били дър­жани 23-ма залож­ници от единай­сет раз­лични национал­ности. Шес­тима от тях били екзекутирани. Това раз­казва освободеният от ислямис­тите на 23 март 2014 г. испан­ски жур­налист Хавиер Еспиноса пред в. “Мундо“, в който работи.

Жур­налис­тът за първи път описва екзекуцията на рус­кия залож­ник Сер­гей Гор­бунов, изчез­нал през 2013 г. Еспиноса казва, че е бил зат­ворен няколко месеца във вила северно от Алепо заедно с 22-ма европейци, американци и една латиноамериканка. „Ислям­ска дър­жава“ съб­рала заедно залож­ниците - хуманитарни служители и жур­налисти — в един зат­вор, който тряб­вало да наподобява лагера Гуан­танамо, където бяха дър­жани заловени в Афганис­тан ислям­ски бойци.

От двай­сет и тримата залож­ници, раз­казва Еспиноса, пет­най­сет  били освободени, шес­тима екзекутирани, а американ­ката Кайла Мюлер загинала през фев­руари тази година при бом­бар­дировка на американ­с­ката авиация, според ислямис­тите. Еспиноса раз­казва и за симулации на екзекуции, извър­ш­вани от трима пазачи с качулки, които той определя като психопати. Те ги принудили да гледат снимки от екзекуцията на рус­кия залож­ник, инженер Сер­гей Николаевич Гор­бунов, отв­лечен през октом­ври 2013 г. и убит през март 2014 г.