„Мълчанието на агнетата” става сериал

Си Би Ес планира да пусне сериал по кул­товия трилър „Мъл­чанието на агнетата“ (1991). Глав­ният герой отново ще бъде аген­тът на ФБР Кларис Стър­линг, инфор­мира „Върайати“. Не е извес­тно кой ще играе глав­ната роля. Стър­линг ще се върне към опас­ната работа за прес­лед­ване на серийни убийци на фона на трудна политическа игра във Вашин­г­тон.

Проек­тът е с работно име „Кларис“. Продуценти ще бъдат Алекс Кур­ц­ман и Джени Люмет. Във филма от 1991 г. Антъни Хоп­кинс и Джоди Фос­тър правят блес­тящи роли, а лен­тата има 5 наг­ради „Оскар” — смразяващ кръвта трилър. Новата поредица показва лич­ната история на Кларис, докато тя прес­ледва прес­тъп­ници.