Почина актьорът Бате Николай

На 77 години почина актьорът Николай Николаев, извес­тен като Бате Николай. Това съобава неговият син в пуб­ликация в социал­ната мрежа “Инс­таг­рам“.

Актьорът бе на 77 години. Преди дни той получи инсулт и беше приет в интен­зив­ното отделение на Първа град­ска бол­ница.

Николай Стефанов Николаев е роден в град Силис­тра 18 октом­ври 1940. Произ­хожда от въз­рож­ден­ско артис­тично семейс­тво. Завър­шва теат­рал­ния инс­титут в класа на проф. д-р Кръс­тьо Мир­ски преди 53 години. Става извес­тен в дет­с­кото телевизионно предаване “Слад­кар­ница Захарно петле“, в което, заедно с починалата преди дни акт­риса Мариана Аламан­чева, стават всенародни любимци. 

Николай Николаев, като клоун, и брат му — илюзионис­тът Орфи, играят активно в раз­лични цир­кови спек­такли. В пос­лед­ните години от живота си Бате Николай помагаше с комедий­ния си талант на онкоболни деца в бол­ница “Пирогов“ да преживеят по-лесно прес­тоя си там. Той беше граж­дан­ски активен.

“Моят екип правим в “Пирогов“, освен смехо– и психотерапията, които имат доказан целебен ефект, то е и най-важното — грижата за духов­ното здраве на бол­ните и здравите деца. Лошото духовно здраве води до заболяване на физичес­кото тяло. Една болна нация не е необ­ходима нито на ЕС, нито на самата себе си“. Светла му памет!