Татяна Лолова открива арт фестивал

Татяна Лолова открива арт фестивал

Премиерата на “Ако Роналдо беше Чехов“ от Кенан Тополян е изненада за зрителя

Фес­тивалът “Арт Поток“, който се организира от Hacienda и Община Царево, се отк­рива на 14 юли от 19:00 с излож­бата “Стефан Бож­ков и приятели“.

В Историчес­кия Музей ще бъдат изложени твор­бите на над 20 утвър­дени и млади худож­ници, сред които Алек­сан­дър Бал­кан­ски, Борис Праматаров, Валери Чакалов, Велизар Кръс­тич, Виолета Заран­кова, Георги Миленов, Горан Трич­ков­ски, Деян Енев, Евгени Йонов, Емануела Ковач, Зоран Мише, Камен Стар­чев, Кольо Карам­филов, Красимир Доб­рев.

Екс­позицията е микс от раз­лични стилове, зас­тъпена е веч­ната тема за любовта и отношенията между хората.

На 14 юли от 21:00 в читалище “Георги Кон­долов“ в Царево ще се играе пос­танов­ката “Дуенде“ от Фредерико Лорка. Монос­пек­такълът с учас­тието на Татяна Лолова, е един от гвоз­деите в прог­рамата на кул­тур­ния фес­тивал.

На 15 юли е премиерата на “Ако Роналдо беше Чехов“ от Кенан Тополян, пос­тановка на Хас­ков­с­кия драматичен театър.

На 20 юли от 21:00 жителите и гос­тите на Царево ще се нас­ладят на пиесата “Дуб­льори“, пос­тановка на Елин Рах­нев и с учас­тието на актьорите от Хас­ков­с­кия театър.

На 21 юли на сцената излизат любимите актьори Мария Сапун­джиева, Ненчо Илчев и Кирил Ефремов. Тримата ще учас­т­ват в пос­танов­ката “Мъжът на жена ми“ от Миро Гар­ван, пос­тановка на Мариус Кур­кин­ски. Финалът на теат­рал­ния маратон ще е на 22 юли. Той е запазен за голямата Стоянка Мутафова и кул­товото пред­с­тав­ление “Гос­пожа Стихийно бед­с­т­вие“ от Алдо Николай.