“Икар“ отплува “Зад канала“

“Икар“ отплува “Зад канала“

На своя празник пред Народния половината театрали викаха “Осанна!“, другите - “Оставка!“

Мнозина очак­ваха тая година Съюзът на артис­тите в Бъл­гария да раз­даде годиш­ните си наг­ради “Икар“ в Брюк­сел. Хем ръковод­с­т­вото да врътне некоя хал­турка зад гърба на Народ­ния, хем е по-безопасно. Въп­реки терорис­тич­ните зап­лахи, в бел­гийс­ката столица няма кой да им иска остав­ките. Вероятно и затова праз­нич­ният спек­такъл в неделя вечер бе озаг­лавен “Театър без граници“. Неочак­вано за някои пос­танов­ката “Лив Щайн“ на Крис Шар­ков в Малък град­ски театър “Зад канала“ спечели “Икар“ за най-добър спек­такъл. Акт­рисата Анас­тасия Лютова с главна роля в пред­с­тав­лението, грабна статует­ката за най-добра жен­ска роля. Леонид Йов­чев бе отличен за главна мъжка роля за “Мал­дорор“ по Лот­реамон на Ани Васева и теат­рал­ната група “Метеор“, и за Гео Милев в “Гео“ по Христо Карас­тоянов на Иван Доб­чев в Народ­ния театър.

“Икар“ за режисура бе присъден на Явор Гър­дев за две пос­тановки в НДК — “Квар­тет“ по Хай­нер Мюлер и “Чайка“ от Чехов в театър “Азарян“. Наг­рада “Икар“ за чест и дос­тойн­с­тво е пос­мър­тно за актьора Петър Попйорданов-Чочо, а за изк­лючителен твор­чески принос към бъл­гар­с­кия театър — на акт­рисата Илка Зафирова. Самата тя сподели преди церемонията, че се чув­с­тва весело и тъжно. „В смисъл весело – много ми приятно, че така високо е оценен трудът ми, а тъжно ми е, че раз­бирам, че това е вече към края”, каза тя.

За ролите си в „Театър, любов моя“ в театър „199“ отличие за второс­тепенна жен­ска роля получиха Касиел Ноа Ашер, Лилия Маравиля, Красимира Куз­манова и Стефка Янорова. Наг­радата за второс­тепенна мъжка роля грабна Вален­тин Ганев за образа на Никола Гешев в „Гео“, режисура Иван Доб­чев, Народен театър. “Икар“ за дебют бе присъден на Мила Люц­канова и Боряна Братоева.