Божидар Димитров лекува пневмония

Божидар Димитров лекува пневмония

По повод зачес­тилите и доста раз­знопосочни инфор­мации за със­тоянието на проф. Божидар Димит­ров, редак­цията на в. “Земя“ се свърза лично с него по телефона. Слуховете за моя инфаркт са силно преувеличени, каза извес­т­ният историк с поз­натото си чув­с­тво за хумор. Сър­цето ми е здраво, слава Богу, оправям се.

Всъщ­ност става дума за банална брон­хоп­нев­моция, но услож­ненията са му докарали 40 градуса тем­пература и той е бил нас­танен по спеш­ност в реанимацията на Правител­с­т­вена бол­ница.

“Вече съм по-добре, благодарение на чудес­ните грижи на целия медицин­ски екип и лично на доц. Спасов. От два дни не съм в реанимацията, лекуват ме с антибиотици и кроя нови твор­чески планове. Благодаря на всички за вниманието, завърши проф. Димит­ров.