Средновековна църква отново отваря врати в Рим

Цъква от шести век в Рим ще бъде отворена за туристи след рес­тав­рация, отнела повече от 30 години. Сгушена в под­ножието на хълма Палатин, Санта Мария Антикуа, изчез­нала под руините след земет­ресение през 847, била отк­рита едва през 1900 година. Рес­тав­рацията на фрес­ките на светци, мъченици, кралици, раз­рушени под въз­дейс­т­вието на въз­духа, вече е завър­шило. Цър­к­вата има аналог с биб­лиотеките от антич­ното време, пред­полага се, че е част от универ­ситета Адриана. В основата на една от колоните, археолозите са намерили монети с профила на Юстиниан II. Цър­к­вата има аналогия с биб­лиотеките от антич­ността, пред­полага се, че е част от универ­ситет.