Тед Кочев с отличието на София

Леген­дар­ният режисьор с бъл­гар­ски корени Тед Кочев, носител на „Златна мечка” в Бер­лин, с две номинации за „Златна палма” в Кан и една за „Оскар”, ще получи Наг­радата на София на Столична община за своя принос към киноиз­кус­т­вото. На 12 март в Дома на киното е пред­видено събитието „София — град на киното: Интервю с автог­раф”, когато пуб­ликата ще може да се срещне лично с прочутия режисьор на „Рамбо: Първа кръв” и да му зададе своите въп­роси. Същия ден — 12 март, ще бъде връчена Наг­радата на София и на Бела Тар. Пред­с­тавянето на неговия филм „Вер­к­майс­терови хар­монии” ще бъде специал­ната гала на ФИП­РЕССИ по случай 90-годишнината на меж­дународ­ната организация на фил­мовата критика.