Над 2 млрд. лева са задълженията на земеделците към банките

Над 2 млрд. лева са задълженията на земеделците към банките

2,342 млрд. лева са задълженията на сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ към банките, реализирани под формата на кредити, към края на първото тримесечие на тази година. Това сочи статистика на Българската народна банка (БНБ). Общо над 13 000 са заемите, които контрагентите от сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ са изтеглили от банките. Така средната стойност на едно задължение излиза около 180 000 лева. Най-голям брой - 2 130, са кредитите с размер между 50 и 100 хил. лева, близко следвани от кредитите с размер между 100 и 250 хил. лева, които са 2 124 на брой. Близо 360 са заемите на сектора, които надхвърлят 1 млн. лева.

Задълженията на земеделците към банките са малко под 7% от всички задължения на нефинансовите предприятия в страната в този тип инструменти, които са общо 35,176 млрд. лева, сочи още статистиката.

Най-голям дял от заемите на фермерите са реализирани в овърдрафт - 7 141 броя. Останалите средства са под формата на кредити, от които превес взимат тези с падеж от 1 до 5 години - 3 377 броя.

Над 5 пъти е нараснал обемът на кредитите на сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ към банковата система в номинално изражение за последните 15 години. Към края на четвъртото тримесечие на 2005 г. те са били близо 446 хил. лева. Над 4 пъти се е увеличил и броят на заемите на земеделците, като в края на 2005 г. той е бил около 3 000.