Ловът на пернат дивеч до огнищата на африканска чума е разрешен

Ловът на пернат дивеч до огнищата на африканска чума е разрешен

Минис­търът на земеделието Румен Порожанов е променил заповедта си от 13 ноем­ври тази година, с която се заб­ранява ловът в близост до огнищата на африкан­ска чума по свинете, установени до гранич­ния пункт Кай­нар­джа, Силис­т­рен­ско, а също и край кавар­нен­с­кото село Бъл­гарево и в Доб­ричко. С новата си заповед от 5 декем­ври минис­търът раз­решава в тези региони да се извър­шва лов на пер­нат дивеч.

Заб­раната за лов остава за дивите свине. В останалите региони от страната този лов е раз­решен, припом­нят от агроминис­тер­с­т­вото.