След съмнение за незаконен лов полицаи преследват съдия от Ловеч

След съмнение за незаконен лов полицаи преследват съдия от Ловеч

В нощта на инцидента магис­т­ратът пол­з­вал и черна маска с прорези за очите, носа и устата, а раз­с­лед­ващите установили, че приятелят му Васил Василев е с криминално досие

Съдия от Ловеч е задър­жан за почти едно денонощие, след като повече от 15 минути бил прес­лед­ван заедно с негов поз­нат от полицията по подоз­рение за незaконен лов,съобщи вчера говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова. Инциден­тът станал в нощта срещу 6 октом­ври близо до плевен­с­кото село Бохот. Съдия Иван Иванов бил в колата на своя приятел Васил Василев, когато полицаи опитали да ги спрат. До тази мярка се стиг­нало, защото джипът бил с изгасени свет­лини, работел само бой­ният му фар и се движел в кръг, каза Арнаудова, цитирана от БТА.

Полицаите се усъм­нили, че това е незаконен лов и включили както сирени, така и сиг­нал­ните лам­пите на пат­рул­ката. Вместо да спрат, съдията и приятелят му се опитали да избягат с колата, което довело до гонка с полицаите. Унифор­мените дори стреляли с бойни пат­рони по гумите на джипа, за да го спрат, при положение че няколко пъти се израв­нявали с него. В крайна сметка Иванов и Василев все пак са задър­жани. В колата имало две пушки и близо 120 пат­рона. На въп­рос — какво обяс­нение дават задър­жаните магис­т­рат и негов приятел, тя каза, че уж излезли да се раз­хож­дат (със заредени пушки!) и са се изгубили. После пък се били уплашили.

Засега съдията е раз­с­лед­ван само за отказа да се под­чини на полицаите, но прокуратурата не изк­лючва въз­мож­ността да го обвини и за незакон­ния лов. В нощта на инцидента магис­т­ратът пол­з­вал и черна маска с прорези за очите, носа и устата. Раз­с­лед­ващите установили, че Василев е с криминално досие.

От Окръж­ния съд в Ловеч съоб­щиха, че на 9 октом­ври, понедел­ник, съдия Иванов се е свър­зал с пред­седателя на съда и го е уведомил за това, че е бил задър­жан за срок от 24 часа от органите на реда. Той е изложил своята вер­сия за обс­тоятел­с­т­вата около задър­жането му. „До нас­тоящия момент в Окръжен съд – Ловеч не е пос­тъп­вала никаква официална инфор­мация от Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария и органите на МВР по отношение на описания случай”, се посочва в съоб­щението на съда . Към нас­тоящия момент съдия Иван Иванов е в платен годишен отпуск.