С 200 % по-скъпа „Гражданска отговорност” за джигитите на пътя

От началото на следващата година цената на застраховката ще се определя индивидуално за всеки шофьор

От началото на 2018 г. зас­т­рахов­ките „Граж­дан­ска отговор­ност” ще се определят индивидуално за всеки шофьор на база нарушенията, които е правил на пътя. Идеята е водачите на МПС без нарушение да плащат по-ниска цена от базовата, която е в момента, а хората с нарушения – по-висока. За най-недисциплинираните шофьори цената може да скочи до 200% спрямо базовата, за изряд­ните намалението е около 50%. Това каза в ефира на bTV зам.-председателят на Комисията за финан­сов над­зор (КФН) Ралица Агайн. Тя обясни, че КФН дълго се е гот­вила за въвеж­дането на сис­темата, при която зас­т­рахов­ките “Граж­дан­ска отговор­ност“ да са с индивидуални цени от догодина. По думите на Ралица Агайн една от важ­ните стъпки за въвеж­дането на сис­темата „бонус – малус” е била да се свър­жат инфор­мацион­ните сис­теми на зас­т­рахователите с тези на МВР. Тя посочи, че при определянето на цената ще се взимат пред­вид всички регис­т­рирани нарушения и влез­лите в сила наказателни пос­танов­ления. „Със сигур­ност ще се сан­к­ционира шофирането с превишена скорост, защото това нарушение най-често води до инциденти на пътя“, обяви зам.-председателят на КФН. Тя напомни статис­тически данни, че най-много са нарушенията, свър­зани с превишената скорост — общо 1 милион в периода 20142017 г. Другите нарушения, които ще влияят на цената на зас­т­рахов­ката, са отнемането на предим­с­тво, ряз­ката смяна на посоката на движение, нес­паз­ването на дис­тан­ция. Агайн уточни, че новата сис­тема може и да не влезе в сила от 1 януари след­ващата година, но със сигур­ност ще бъде въведена в началото на 2018 г. „Целта не са по-високи приходи за зас­т­рахователите“, категорична е тя.