Работници от завода “Дунарит“ излизат на протест

Работници от завода “Дунарит“ излизат на протест

Работ­ниците от воен­ния завод „Дунарит“ излизат на мирен протест пред гранич­ния пункт “Дунав мост“, заради началото на процедура за отнемане на лиценза на пред­п­риятието заради обвинение към изпъл­нител­ния дирек­тор за злоупот­реби. Ако фир­мата зат­вори, без работа ще останат над 1 300 души. Според син­дикатите става дума за организирана атака срещу „Дунарит“. В момента пред­п­риятието има договори за близо 60 млн. долара, а чис­тата му печалба за миналата година е 29 млн. лв. От фир­мата обжал­ват процедурата за отнемане на лиценза. Ако не бъдем тук чути и приети, може да нап­равим протест пред американ­с­кото посол­с­тво, тъй като те са едни от глав­ните въз­ложители на работа“… Ние не сме против раз­с­лед­ване, ако има някакви злоупот­реби, ние сме „за“ фаб­риката да работи“, комен­тира пред БиТиВи Стоил Геор­гиев от КТ „Под­к­репа“ в „Дунарит“.