Симов: БСП търси разговор с партии, желаещи промяна, няма да управлява с ГЕРБ и ДПС

БСП е обявила официално началото на процедурата за под­к­репа на Румен Радев и Илияна Йотова. Сега вече като знаем датата на изборите имаме хроног­рама, трябва да си минем по нашите процедури“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител от пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария” Алек­сан­дър Симов в ефира на Нова телевизия. Той допълни, че в левицата не се обсъжда вариант за оттег­ляне на под­к­репата към Румен Радев.

В предаването “Здравей, Бъл­гария“ Алек­сан­дър Симов бе категоричен, че левицата няма да учас­тва в тройна коалиция с ГЕРБ и ДПС: „Имаме решение на кон­г­рес, имаме решение на всич­ките си вър­ховни органи, че с ГЕРБ и ДПС в коалиция няма да влизаме. Не нап­разно, когато ман­датът дойде при нас, изрично казахме, че ще водим раз­говори с всички, но не и с ГЕРБ и ДПС.  Те са стъл­бовете на модела “Борисов“, срещу който всички негодуват“, заяви той като допълни: „Всички много се борят за вниманието на БСП в момента, наясно съм че левицата държи ключа към как­вото и да е управ­ление, независимо от политичес­ките гър­чове. По думите на депутата от левицата БСП търси за раз­говор пар­тиите, които са дек­ларирали, че искат промяна.

Алек­сан­дър Симов припомни момента, в който от левицата зависеше политичес­ката инициатива за със­тавяне на кабинет и в който БСП покани “Демок­ратична Бъл­гария“ на раз­говор, те отказаха. „Никой не ги е карал да под­к­репят правител­с­тво с ман­дата на БСП, можеха да дой­дат за диалог и да обявят своите приоритети“, заяви той като добави, че след това Христо Иванов през медиите е призовал левицата да задържи ман­дата, за да има време за законите за съдеб­ната власт.

БСП не е изт­ривалка на някои политически амбиции, които се реализират винаги в пос­лед­ния момент. Защо тези пар­тии чакаха до пос­ледно с тези закони, а не ги прокараха в самото начало. Ние сме обявили своята позиция, в тези закони имаме изчис­тена позиция, ще ги под­к­репим, но те трябва да станат по ясни правила. Не може да искаш в нарушение за закона и Кон­с­титуцията да има заседание“, категоричен бе Симов.