Ива Митева: 14 ноември е най-вероятната дата за президентските избори

Ива Митева: 14 ноември е най-вероятната дата за президентските избори

14 ноем­ври е най-вероятната дата за пър­вия тур на президен­т­с­ките изори, каза пред­седателят на пар­ламента Ива Митева на правна комисия, предаде БТВ. Пар­тиите вече се обединиха около датите 7 или 14 ноем­ври за пър­вия тур на президен­т­с­ките избори, но и евен­туално за пред­с­рочен вот за ново Народно съб­рание. Според ГЕРБ най-удачната дата е 7 ноем­ври. Относно актуализацията на бюджета Ива Митева комен­тира в пар­ламента, че според нея до 1015 сеп­тем­ври той може да бъде приет. Промените в глав­ната репуб­ликан­ска сметка ще се гледат на второ четене след­ващата сед­мица в пар­ламента. Ако е необ­ходимо, ще се удъл­жава пленар­ното време на заседанието, докато актуализацията не бъде приета, заяви пред­седателят на пар­ламента. Редовно, когато гласуват раз­четите в хаз­ната, депутатите „спират часов­ника” и гласуват дори по нощите отдел­ните параг­рафи. Въз­можно е и сега да се стигне до това, прог­нозира Епицентър.бг.