Говорителят на ЦИК: До дни подписваме договора за машините за вота

Говорителят на ЦИК: До дни подписваме договора за машините за вота

Договорът между Цен­т­рал­ната избирателна комисия и фирмата-доставчик на машините за гласуване все още не е под­писан, но това пред­с­тои да се случи до дни, съобщи говорителят на комисията Таня Цанева, цитирана от БГНЕС. Цанева увери, че няма опас­ност от забавяне, тъй като договорът не е под­писан един­с­т­вено по тех­нически причини, а това пред­с­тои да се случи „до ден-два“. Изпъл­нителят е ясен и той под­готвя дос­тав­ката на машини, посочи говорителят на ЦИК и под­черта, че пред­с­тои и среща на колегите ѝ с изпъл­нител­ната власт, на която да бъдат обсъдени въп­росите около начините на съх­ранение на уст­ройс­т­вата. На пред­с­тоящите час­тични мес­тни избори обаче, нас­рочени за 28 фев­руари, избор­ната админис­т­рация няма да може да организира машинен вот. Не, за тези избори няма да стиг­нат, но за пар­ламен­тар­ните надявам се да има във всички посочени сек­ции за гласуване, заяви още Цанева, цитирана от Епицентър.бг. Час­тични избори през фев­руари ще има в общо 12 населени места, от които 2 общини – Мъг­лиж, Старозагор­ско и Баните, област Смолян. Вече започна и регис­т­рацията за тях, а „Репуб­ликанци за Бъл­гария“ на Цветан Цветанов стана пър­вата политическа сила, внесла докумен­тите си. Очаква се Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването да адресира до ЦИК и здравен протокол, по който комисията безопасно да организира вота в условията на пан­демия.