Корнелия Нинова: Имитация на промяна, мафиотският модел е запазен!

Корнелия Нинова: Имитация на промяна, мафиотският модел е запазен!

Нашата позиция не се променя – оставка на целия кабинет и предсрочни избори, обяви лидерката на социалистите

По повод обявените промени в кабинета от премиера Борисов – това е имитация  на промяна. Сменят се минис­три, мафиот­с­кият модел на управ­ление остава.  Този филм сме го гледали 12 пъти – 12 пъти са сменяни минис­три в този кабинет. Но всичко продъл­жава пос­тарому. Резул­татът от дейс­т­вията на премиера е – агонията продъл­жава.

Правител­с­т­вото не чу гласа на хората, които протес­тират. Те искат остав­ката на г-н Борисов, а той спасява себе си, вземайки оставки на минис­три. При това с доста обър­кани мотиви. Само преди дни, по неговите думи, поиска остав­ките на минис­т­рите Горанов, Маринов и Караниколов заради това, че са свър­зани с ДПС. А днес ни убеж­дава, че го прави заради полицейс­кото насилие, проб­лемите в Комисията по хазарта и раз­давани бонуси в Минис­тер­с­т­вото на икономиката. Г-жа Ангел­кова е освободена без мотиви – такива не чухме. Очевидно това е сдел­ката с Валери Симеонов– НФСБ да остане в управ­ляващата коалиция.

Целта на днеш­ните дейс­т­вия на премиера са – оцеляване на всяка цена, без оглед на пос­ледиците за дър­жавата и за народа. Нашата позиция остава неп­роменена – оставка на Борисов и целия кабинет и пред­с­рочни избори. Не вяр­ваме, че дейс­т­вията му днес ще спрат протес­тиращите хора. Продъл­жаваме да призоваваме нашите членове и сим­патизанти да се включ­ват в протес­тите в цялата страна до истин­с­ката промяна – остав­ката на целия кабинет и градеж отначало с поч­тени, умни професионалисти в Бъл­гария.