Не е важно кога ще си отидете, а как ще поправим щетите, които нанесохте

Граж­даните нямат КФН, с която да раз­мажат мут­рата на нечий биз­нес. 

Граж­даните нямат ББР да купи акциите им на двойна цена.

Граж­даните нямат Комисия по хазарт да си зат­вори очите за 700 млн. лв. 

Граж­даните нямат ТЕЦ да им уредят студен резерв. 

Граж­даните нямат охрана от НСО

Граж­даните нямат депутати да им опрос­тят задъл­жения от 58 млн. лв., за да си купят телевизия.

Граж­даните нямат телефона на шефа на мит­ниците, за да спрат проверка. 

Граж­даните нямат власт да си купят апар­тамент от “Артекс“ на половин цена. 

Граж­даните нямат кмет на София и шеф на ДНСК да им раз­реши строеж на небос­тър­гач. 

Граж­даните не продават бъл­гар­ско граж­дан­с­тво на албанци и косовари. 

Граж­даните не спят с пис­толет до главата. 

Граж­даните не дър­жат пачки евро в чек­ме­джето. 

Граж­даните нямат олигарси, които да им носят 60 млн. лв. в плик. 

Граж­даните нямат стая за срещи в “Осемте джу­джета“.

Граж­даните не са женени за Шехерезада да ги намести в борда на “Бул­гар­т­ран­с­газ“. 

Граж­даните нямат “дрийм тийм“ — октопод в Хас­ково. 

Граж­даните не строят гранични огради на двойна цена.

На граж­даните никой не гаран­тира “пълен съпорт“ за нищо. 

Граж­даните не лъжат, че на 27 години са били с пионер­ска връзка. 

Граж­даните не лъжат, че е нямало хумана за дъщеря им, когато е на 14 години. 

Граж­даните не лъжат, че при баща-полковник са закус­вали филии с мас. 

Граж­даните не лъжат, че от членове на БКП са станали десни кон­сер­ватори. 

Граж­даните не лъжат, че дядото-хирург на бит от полицаи протес­тиращ студент ги е спрял да учат в Лон­дон и Париж. 

Кон­г­рачулей­шънс. 

Граж­даните скъсаха връз­ката с вас.

Истин­ски важ­ното вече не е кога ще си отидете. 

А как ще поп­равим щетите, които нанесохте.

Георги Кадиев

Фейс­бук