Кунчев апелира да не се политизира епидемията

Кунчев апелира да не се политизира епидемията

Зам.-председателят на НОЩ отхвърли искането на премиера за COVID дебат

Глав­ният здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев отх­върли нас­тояването на премиера Бойко Борисов от преди дни за организиране на медицин­ски пуб­личен дебат за коронавируса. Имам отрицателно мнение за един такъв дебат, защото ние няма да се съберем да си говорим, а да си викаме, каза Кун­чев пред БНР. Заместник-председателят на Национал­ния оперативен щаб за справяне с коронавирус­ната инфек­ция опроверга и казаното от премиера преди месец, че мер­ките се раз­х­лаб­ват, защото специалис­тите му били обяс­нили, че вирусът е отс­лаб­нал, припомня Медияпул. Екс­пер­тът предуп­реди, че има доказател­с­тва, че вирусът се раз­п­рос­т­ранява по-лесно, но не и че се прекарва по-лесно от хората. Така и не стана ясно кои специалисти са обяс­нили това на премиера, който пусна дори пуб­ликата на стадионите по искане на фен­к­лубовете. Повече ме притес­нява броят на приетите в бол­ница, защото за тези хора е въп­рос на живот и смърт, заяви още пред БНР доц. Ангел Кун­чев. Целите на щаба са да се осигури бол­нично лечение на всеки, който има нужда от него, за да има по-малко смър­тни случаи, обясни той. Доц. Кун­чев уточни, че в момента здрав­ните заведения са много по-подготвени за бор­бата с коронавируса, в срав­нение с началото на пан­демията, но “много важно е кой ще работи над тези бол­нични легла“. Най-видимата част е лечението и какво ще получат хората по време на това лечение, но има една невидима част — работата на РЗИ, които се грижат на всички — вече над 200 хиляди души, пос­тавени под каран­тина — да бъдат намерени и да им се смъкне епидемиологична анам­неза, да им се намерят кон­так­тите, да се организира изс­лед­ването, да се кон­т­ролира каран­тината. Това го правят колегите от РЗИ, които са на ръба на изтощението, поясни той. По отношение на увеличаване на случаите със заразени с COVID-19 у нас, доц. Кун­чев заяви, че едната причина е, че хората са приели проб­лема с епидемията за решен и маловажен. Другата причина била политизирането на проб­лема. Според него намесата на политиката в епидемич­ната опас­ност няма да доведе до дори резул­тати. Всеки си гледа проб­лема според своите интереси и в резул­тат на това няма да се прави това, което трябва, а това, което е удобно за някого, смята Кун­чев. Той се обърна с апел към политичес­ките лидери да не се занимават с медицин­с­ката страна на епидемич­ната криза. Оставете ни да работим, ако не се справим, сменяте щаба и правете как­вото искате, заяви той.