112 нови случая на COVID-19 у нас

112 нови случая на COVID-19 у нас

112 са новите регис­т­рирани заразени с коронавирус в Бъл­гария за пос­лед­ното денонощие, 1 човек е починал — 78-годишна жена със сър­дечно и бъб­речно заболяване, сочат дан­ните от Един­ния инфор­мационен пор­тал. Нап­равени са над 1528 PCR. Най-много заразени са били отк­рити в София, Пазар­джик и Плов­див, комен­тира „Дарик радио”. 4625 души са се заразили с вируса от регис­т­рацията на пър­вия случай у нас, починалите са 216, а излекуваните до момента – 2475 души. В бол­ници са 423 пациенти, като 20 са нас­танени в интен­зивни струк­тури. Общият брой на лекарите, заразени с COVID-19, е 137, на медицин­ски сес­три — 140, на санитари — 68, на фел­д­шери — 5, на друг медицин­ски пер­сонал — 42, показ­ват още дан­ните от Пор­тала. През пос­лед­ните 24 часа излекуваните пациенти са 18, показ­ват още дан­ните. Общият брой на починалите е 216, за пос­лед­ното денонощие — един.

Има случаи на коронавирус в 185-а дет­ска градина в “Дружба“, съобщи кметът на Столич­ната община Йор­данка Фан­дъкова. Заразени са майка и деца, предава БНР. Повечето случаи, за радост, са или леки, или без сим­п­томи, което поз­волява бол­ниците в София да се справят с теж­ките случаи, уточни кметът.