Спецсъдът решава за делото “ЕВН” следващата неделя

Спецсъдът решава за делото “ЕВН” следващата неделя

Специализираният наказателен съд ще излезе с решение по сагата ЕВН след­ващата неделя, в която под­съдими са биз­нес­менът Иво Прокопиев, бив­шите минис­три на енер­гетиката и на финан­сите Трайчо Трай­ков и Симеон Дян­ков, предаде БГНЕС. След близо 14 часа заседание, в които имаше обяс­нение на под­съдимите и пледоарии на страните, завър­шили след полунощ, съдията отложи делото и го нас­рочи за нова дата. В съдеб­ната зала биз­нес­менът Иво Прокопиев заяви, че не знае в какво е обвинен. Той комен­тира още, че пред­ложението за приватизацията на ЕВН е било нап­равено по време на заседание на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво, припомня Нюз.бг.

Обяс­нения по делото, чрез скайп връзка, даде и бив­шият финан­сов минис­тър Симеон Дян­ков, който заедно с Трай­ков са под­съдими за продаж­бата на дър­жав­ния дял в ЕВН на занижени цени и така дър­жавата е била ощетена с милиони. Според обвинител­ния акт те са били под­будени от Прокопиев.

В съдеб­ната зала Дян­ков се оплака, че го съдят. По скайпа той се пох­вали, че е оставил финан­сите на дър­жавата във “великолепно със­тояние“. Под­съдими по делото са и трима от служителите на фир­мата на Прокопиев — “Бул­б­рокърс“.