Спецоперация срещу битовата престъпност в няколко населени места

Спецоперация срещу битовата престъпност в няколко населени места

Проверяват се автомобили и криминално проявени лица

Специализирана операция на прокуратурата и полицията срещу битовата прес­тъп­ност стар­тира тази сут­рин в района на Ябланица. Проверяват се лица и адреси в общо четири населени места, съобщи „Нова телевизия”. В Ябланица на място прис­тиг­наха глав­ният прокурор Иван Гешев и глав­ният сек­ретар на МВР Ивайло Иванов. Това е поред­ната рутинна операция, която се провежда съв­мес­тно с прокуратурата. Тя е по линия на това, което е приоритет на МВР и прокуратурата, а именно – битовата прес­тъп­ност. Целта ни е към края на годината нивата на битова прес­тъп­ност да са чув­с­т­вително по-ниски от миналата година, заяви Гешев. В края на миналата година намаляването на броя на телефон­ните измами нап­ример е 4050%. Смятаме, че и проб­лемът с битовата прес­тъп­ност може да бъде решен и хората да живеят по-спокойно и по-сигурно, припомни той. В спецоперацията са включени четири населени места, в които има засилено полицейско присъс­т­вие. Проверяваме лица и адреси в Брес­т­ница, Малък извор, Ябланица и Златна Панега. Операцията е стар­тирала в 9.30 часа в чет­вър­тък. Имаме едно образувано досъдебно произ­вод­с­тво за длъж­нос­тно прес­тъп­ление досега, заяви старши комисар Милен Маринов, дирек­тор на Облас­тна дирек­ция на МВР-Ловеч. Целта ни е ясна – свеж­дане на битовата прес­тъп­ност в поносими граници, които не тежат на бъл­гар­с­кото общес­тво. Всички бъл­гар­ски граж­дани трябва да са спокойни, да нямат чув­с­тво за страх, а да знаят, че дър­жавата върши това, за което ние си получаваме зап­латите, заяви глав­ният сек­ретар на МВР Ивайло Иванов. Раз­говарях с трима от кметовете на населените места, които се проверяват. Те ми казаха, че нямат проб­леми или нещо, което ги притес­нява на мес­тно ниво. Има дребни инциденти, които според кметовете и жителите на населените места не оказ­ват някакво сериозно влияние върху тех­ния живот, каза още той. И допълни, че това обаче не означава, че не трябва да провеж­даме такива операции.