Кирил Добрев: Вотът мина успешно преди да е влязъл в зала

Кирил Добрев: Вотът мина успешно преди да е влязъл в зала

Ареста на министър Нено Димов доказа правотата на нашите мотиви, подчерта заместник-председателят на БСП пред избиратели в Гълъбова

“Вотът на недоверие мина успешно, преди да е влязъл в зала“- така комен­тира зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев пред членове и сим­патизанти в Гълъбово във връзка с ареста и раз­питите на минис­търа на окол­ната среда Нено Димов и бив­шия облас­тен управител на Пер­ник Ирена Соколова. “Арес­тите днес доказ­ват правотата на този вот на недоверие, за който сме обвинявани, че не бил дър­жав­нически под­ход. Нека припомня, че фигури като Димов осигуряват под­к­репа на правител­с­т­вото сред традицион­ния десен елек­торат“ — комен­тира още Доб­рев. Според него евен­туал­ната оставка на Нено Димов няма да раз­реши проб­лемите в сек­тора, които са нат­руп­вани с години.  “Такава оставка тряб­ваше да е факт още през 2017-та година. Сега вече е само като комен­тар под линия. Хуманитар­ната криза в Пер­ник е снимка на неком­петен­т­ността на управ­ляващите на национално, но и на мес­тно ниво, защото тук не говорим само за минис­тър, а и за кмет, облас­тен управител, начал­ник на ВиК“ — допълни още Кирил Доб­рев.