Вицепрезидентът: Хората не вярват, че държавата мисли за тях

Вицепрезидентът: Хората не вярват, че държавата мисли за тях

Големият въп­рос е дали управ­ляващите ще имат политичес­ката воля да освет­лят въп­роса с управ­лението на водите. Защото след сушата да не дой­дат навод­ненията? Нека да се вземат най-адекватните мерки, защото хората не вяр­ват, че дър­жавата мисли за тях, комен­тира преди ден вицеп­резиден­тът пред БНТ. Тя допълни, че остав­ката на Нено Димов е очак­ван отговор на вод­ната криза в Пер­ник, но няма да реши проб­лема. В проб­лема във фокус като във водно огледало се събират всички проб­леми в дър­жавата. Едва ли всичко това може да бъде премах­нато с магическа пръчка с ареста или остав­ката на един минис­тър. Ако е виновен Нено Димов, нека си понесе наказанието, но това няма да реши проб­лема. Смятате ли, че той е бил един­с­т­веният човек, който е знаел какво се случва с язовир “Студена“ и с всички язовири в страната? Има поне няколко нива под него, които би тряб­вало да са уведомени, заяви Йотова. Не може на фона на всичко това няколко дни да се тръби, че някой иска да бутне правител­с­т­вото. Очевидно този някой е вътре в самото правител­с­т­вото. Трябва да се нап­рави всичко въз­можно от дър­жавата, за да се прек­рати кризата, защото можем да бъдем зас­тиг­нати от по-тежка криза – санитарно-здравна криза на 40 км от столицата. Какво става, ако тръгне епидемия от Пер­ник, попита Йотова? Трябва да има вода в бол­ниците, в училищата, в дет­с­ките градини в Пер­ник – това е задача номер едно сега. В Пер­ник се бият за бутилки с вода – нещо, което сме виж­дали в страни от Третия свят, посочи вицеп­резиден­тът.