Черно на бяло: В ромските махали Фавдъкова побеждава Манолова с 5 на 1

Черно на бяло: В ромските махали Фавдъкова побеждава Манолова с 5 на 1

Пет към едно — приб­лизително такова е съот­ношението на гласовете за Йор­данка Фан­дъкова и Мая Манолова на втория тур на мес­т­ните избори в ром­с­ките сек­ции в София, показва проверка на OFFNews, провокирана от словес­ната прес­т­релка и взаимни обвинения за купуване на гласове и схеми в махалите, раз­разили се между щабовете на ГЕРБ и независимия кан­дидат Мая Манолова, под­к­репена от БСП.

6857 са гласовете за Фан­дъкова от квар­талите “Факул­тета“, “Христо Ботев“ и “Филиповци“ срещу 1264 за Манолова, е видно от пуб­ликуваните от ЦИК протоколи.

От тях в кв. Факул­тета в сек­циите с номера от 224611056 до 224611076 Фан­дъкова са под­к­репили 2888 души, а едва 538 са посочили името на Манолова в бюлетината.

В махалата на “Христо Ботев“ (сек­ции с номера от 224607070 до 224607077) дават 3083:523 гласа в полза на Фан­дъкова.

Същата тен­ден­ция се наб­людава и в кв. Филиповци, където в трите сек­ции 886 души са изб­рали Фан­дъкова, 203-ма — Манолова.

Впечат­лява любовта към ГЕРБ в кв. Факул­тета, където 323 души са под­к­репили Фан­дъкова и 26 — Манолова. Същото важи и да една от сек­циите в “Христо Ботев“ (224607071) с ней­ните 507 гласа за Фан­дъкова и 46 за Манолова.

На територията на цялата Столична община раз­ликата в под­к­репата между двете кан­дидатки е общо 5% от подадените гласове в полза на победител­ката. В кон­к­рет­ните сек­ции раз­ликата е повече от 5 пъти. 

Раз­ликата между Фан­дъкова и Манолова на втория тур на мес­т­ния вот беше малко над 20 000 гласа. Гласовете “Не под­к­репям никого“ също са около 20 000. Недейс­т­вител­ните бюлетини — 7 000.