Стоян Мирчев: БСП се върна в местната власт с млади и подготвени хора

Стоян Мирчев: БСП се върна в местната власт с млади и подготвени хора

На тези избори БСП пос­тигна голям ръст имаме кметове в четири облас­тни града, удвояваме броя на кметовете си в по-малките общини и броя на общин­с­ките си съвет­ници, включително и в общин­ски съвети, където през 2015 г. нямахме нито един пред­с­тавител. Подоб­ряването на резул­татите на БСП се прев­ръща в тен­ден­ция, която можем да прос­ледим“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“  и член на ИБ на БСП Стоян Мир­чев пред БНТ.   Той добави, че на тези избори БСП е излязла с млади, но под­гот­вени кан­дидати, много добри прог­рами и позитивна кам­пания.  „В Русе, Пер­ник, Раз­г­рад и Пещера печелим с кан­дидати на БСП, които досега бяха и наши народни пред­с­тавители. В Благоев­г­рад кан­дидатът под­к­репен от нас също печели балотажа“, уточни Мир­чев. Стоян Мир­чев каза още, че от другата страна е бил активиран целият октопод на властта, общин­с­ките ресурси и тези на сивия сек­тор.  Социалис­тът комен­тира, че  левицата печели в много от градовете, но в селата печелят опонен­тите на БСП. „Много хора ни сиг­нализират, че са зап­лаш­вани, че ако БСП дойде на власт ще им спрат пен­сиите, в населено място в община Силис­тра пък кан­дидат за кмет е раз­давал дърва за първи тур, а след това си ги е приб­рал, защото не е спечелил“, обяви социалис­тът. Мир­чев припомни, че БСП е призовала нав­сякъде, където не е била на балотаж, социалис­тите са призовали да се под­к­репят кан­дидатите, които се явяват против ГЕРБ. „Много пар­тии, чиито ръковод­с­тва се обявяват против ГЕРБ, под­к­репят управ­ляващите в страната, а това не е опозицион­ност“, заяви още той. Стоян Мир­чев комен­тира още, че гласовете за Мая Манолова са гласове за София и софиянци. Той заяви, че тези гласове са  раз­чупили насаж­даното мнение, че столицата е бас­тион на ГЕРБ. „Тези 4%-5% раз­лика могат да се дъл­жат на много неща, включително и на манипулации и кон­т­ролиран вот. Има и едни много интересни цифри, които трябва да се анализират – на първи тур в София право да   гласуват са имали 1 160 000 души, а на балотажа 100 000 по-малко. Къде са изчез­нали тези 100 000 гласоподаватели“, попита Мир­чев.