Д-р Емил Караиванов: В Деня на сърцето в квартал Долни Воден “затуптя” още едно сърце на добротворството

Д-р Емил Караиванов: В Деня на сърцето в квартал Долни Воден “затуптя” още едно сърце на добротворството

Още едно доб­рот­ворно сърце “затупя“ в Асенов­г­рад, то е трето по ред за града и първо за квар­тал Долни Воден. Благород­ната инициатива отново събра младежите-социалисти и кан­дидата за кмет на община Асенов­г­рад д-р Емил Караиванов.

Никак не е случайно, че станахме част от тази идея точно днес, в Деня на сър­цето, защото всичко красиво и добро тръгва от доб­рото сърце. Тонове капачки, съб­рани от наши съг­раж­дани, в събот­ния ден бяха извозени в под­к­репа на национал­ната кам­пания“, каза д-р Караиванов при пос­тавяне ва новото голямо сърце за капачки. Той заяви, че и в тази благородна кауза асенов­г­рад­чани са показали още от старта на инициативата. “Защото всички раз­бират, че дори една капачка, дадена за добра кауза, поражда лавина от съп­ричас­т­ност“, завърши Д-р Емил Караиванов.

Така инициативата се раз­г­ръща още повече и асенов­г­рад­чани стават реална част от целта за закупуване на медицин­ско оборуд­ване за недоносени деца.