Корнелия Нинова пожела успех на Лаура Кьовеши

Корнелия Нинова пожела успех на Лаура Кьовеши

В позиция, раз­п­рос­т­ранена в социал­ната мрежа по повод коренно изменената позиция на правител­с­т­вото за под­к­репа на румън­ката Лаура Кьовеши за европейски главен прокурор, лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова написа: „Страх лозе пази, но е късно за пазача. Борисов обявил, че ще под­к­репи г-жа Кьовеши за главен европейски прокурор. Изчак­вал бил ЕНП да има обща позиция. Тази сед­мица му зададох въп­рос в пар­ламента — ще я под­к­репи ли. Не дойде да ми отговори, защото не било от неговата ком­петен­т­ност. Чудя се да се смея ли, да плача ли? Когато имаше двама кан­дидати, Борисов не под­к­репяше Кьовеши. Даже ме пращаше в Румъния да видя какви бели е нап­равила. Сега, когато тя остана един­с­т­вен кан­дидат — тича пред вятъра. Късно ви е за смяна на позицията, г-н премиер. Време ви е за притес­нения. Изразявам лич­ното си мнение — под­к­репях я и преди, и сега. Отнесох много критика за тази позиция и от свои, и от други, но продъл­жавам да мисля, че тя може да бъде носител на справед­ливост за европейс­ките граж­дани. Желая й успех!”