Борисов към Белград: Искам извинение, сега ще видите какво е „неприемливо поведение”!

Докато Дачич не ми каже — “Извинявай, Бойко!“, нито Вучич, нито Ана да не ме тър­сят!

Това заяви пред медиите в Сараево министър-председателят Бойко Борисов.

Пред дър­жав­ната телевизия РТС Ивица Дачич призова „Борисов да зачита позицията на ЕС относно независимостта на Косово и да не дава уроци на Жозеп Борел”. Комен­тарът му бе по повод призива на бъл­гар­с­кия премиер към Борел да защитава интересите на ЕС. Според Дачич „позицията на Общ­ността била, че Косово не е независимо“.

Борисов обясни, че Дачич от вчера няколко пъти се е извинил, но не пуб­лично, пред медиите. 

“То няма нап­режение. Казах ѝ Ана — защо не излезе Дачич да ми благодари, че поканих сръб­с­ките дивизиони да тренират с нашите? Тези, които стреляха по НАТО преди години… Вчера той си поз­волява да ми вика пос­ланика и да ми каже, че поведението ми е неп­рием­ливо. Той сега ще види какво е неп­рием­ливо! Ей сега ще види!“, закани се Борисов. 

Помолена да комен­тира скан­дала с вън­ш­ния си минис­тър, който обвини бъл­гар­с­кия премиер, че се изказва за независимостта на Косово, Ана Бър­набич отговори лаконично: “Сложихме точка на този въп­рос“.

Вицеп­ремиерът и минис­тър на вън­ш­ните работи Екатерина Захариева проведе среща със сръб­с­кия си колега Ивица Дачич. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи. Двамата раз­говаряха в словаш­кия курорт Високи Татри, където учас­т­ват в нефор­мал­ната среща на минис­т­рите на вън­ш­ните работи от Организацията за сигур­ност и сът­руд­ничес­тво в Европа.

Очевидно има пог­решна интер­п­ретация на думите на Борисов — най ме изненада това, което обявиха нашите медии. Както анализирахме с минис­тър­ката, премиерът Борисов всъщ­ност отговаря на питане дали Борел ще е прис­т­рас­тен, защото Испания не приз­нава Косово. Това същес­т­вено за мен променя кон­тек­ста на изявата му“, каза Дачич.

Изчис­тихме всичко това с минис­тър Захариева. Искаме с Бъл­гария добри отношения, приятел­ски, съюз­нически. Благодарни сме на Бъл­гария за помощта в европейс­ката интег­рация”, обяви сръб­с­кият първи дип­ломат.